“MEMORIE” Në 30 Vjetoritn e Koncertit të Parë të Krishtlindjes 1991-2021

Shoqata Kulturore Artistike
"Prenkë Jakova" Shkodër

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.