Address

Sheshi 2 Prilli Shkoder

Phone

(+355) 69 3828477